Opleidingen en cursussen


Onderstaande basiscursussen kunnen door Hefco Opleidingen worden verzorgd:
 • Veilig werken met de hef- reachtruckOpen or Close

  Doelgroep

  Hef- reachtruckchauffeurs en magazijnpersoneel

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Minimale leeftijd 18 jaar

   

  Geen specifieke vooropleiding vereist

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding hef- reachtruck

   

  Veilig werken met de hef- reachtruck

   

  Belasten van hef- reachtruck

   

  Last-transportmiddelen

   

  Voorzetapparatuur

   

  Veilig rijden met de hef- reachtruck

   

  Dagelijkse inspectie en onderhoud

   

  De hefinrichting

   

  Veiligheidstips

   

  Behandelingsetiketten en waarschuwingsborden

   

  Uitleg examen

       

  Omschrijving praktijkaspecten

  Het controleren of men voldoende kennis en vaardigheden heeft om veilig en handig te werken met de hef- reachtruck

       

  Maximaal aantal cursisten

  8

       

  Examen

  Theorie-examen 25 multiple-choice vragen

   

  Praktijkexamen

       

  Cursusduur

  2 dagen

       

  Specificatie van de leerdoelen

  Weten hoe een hef- reachtruck werkt en bediend moet worden. Veilig kunnen omgaan met de hef- reachtruck.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat “Veilig werken met de hef- reachtruck” is 5 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Veilig werken met de elektro-stapelaar en de -pallettruckOpen or Close

  Doelgroep

  Elektro-stapelaar- en elektro-pallettruckchauffeurs en magazijnpersoneel

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Minimale leeftijd 18 jaar

   

  Kennis hebben van- en ervaring hebben met de Elektro-stapelaar en de elektro-pallettruck

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Werken met de elektro-stapelaar en de elektro-pallettruck

   

  Elektro-stapelaartechniek

   

  Elektro-pallettrucktechniek

   

  Rijklaar maken van de elektro-stapelaar en de elektro-pallettruck

   

  Veilig werken met de elektro-stapelaar en de elektro-pallettruck

   

  Wettelijke verplichtingen

   

  Uitleg examen

       

  Omschrijving praktijkaspecten

  Het controleren of men voldoende kennis en vaardigheden heeft om veilig en handig te werken met een elektro-stapelaar en een elektro-pallettruck

       

  Maximaal aantal cursisten

  8

       

  Examen

  Theorie-examen 15 multiple-choice vragen

   

  Praktijkexamen

       

  Cursusduur

  1 dag

       

  Specificatie van de leerdoelen

  Weten hoe een elektro-stapelaar en een elektro-pallettruck werkt en bediend moet worden. Veilig kunnen omgaan met de elektro-stapelaar en de elektro-pallettruck.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat “Veilig werken met de elektro-stapelaar en de elektro-pallettruck” is 5 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Veilig werken met de hoogwerkerOpen or Close

  Doelgroep

  Iedere kandidaat die werkzaamheden dient uit te voeren met behulp van een hoogwerker

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Geen specifieke vooropleiding nodig

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding hoogwerker

   

  Uitvoering en beschrijving van gegevens van de hoogwerker

   

  Bouwhoogte, vloerhoogte, werkhoogte

   

  Zijdelings werkbereik en rotatie

   

  Hefcapaciteit, transportlengte, afgestempelde breedte

   

  Belasten van de hoogwerker

   

  Dagelijkse inspectie en onderhoud

   

  Veilig werken met de hoogwerker

   

  Waarschuwingen

   

  Wettelijke verplichtingen

   

  Uitleg examen

       

  Omschrijving praktijkaspecten

  Het controleren of men voldoende kennis en vaardigheden heeft om veilig en handig te werken met de hoogwerker

       

  Maximaal aantal cursisten

  8

       

  Examen

  Theorie-examen 15 multiple-choice vragen

   

  Praktijkexamen

       

  Cursusduur

  1 dag

       

  Specificatie van de leerdoelen

  Weten hoe een hoogwerker werkt en bediend moet worden. Veilig kunnen omgaan met de hoogwerker.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat “Veilig werken met de hoogwerker” is 5 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Veilig werken met de verreikerOpen or Close

  Doelgroep

  Iedere kandidaat die werkzaamheden dient uit te voeren met een verreiker

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Minimale leeftijd 18 jaar

   

  Kennis hebben van en ervaring hebben met de verreiker

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding verreiker

   

  Wat is een verreiker

   

  Verschillende uitvoeringen

   

  Verschillende voorzetapparatuur

   

  Doorrijdhoogte

   

  Werkbereik

   

  Hefcapaciteit

   

  Rotatie

   

  Afgestempelde breedte

   

  Belasten van de verreiker

   

  Algemeen rijgedrag

   

  Dagelijkse inspectie en onderhoud

   

  Wettelijke verplichtingen

   

  Uitleg examen

       

  Omschrijving praktijkaspecten

  Het controleren of men voldoende kennis en vaardigheden heeft om veilig en handig te werken met de verreiker

       

  Maximaal aantal cursisten

  8

       

  Examen

  Theorie-examen 15 multiple-choice vragen

   

  Praktijkexamen

       

  Cursusduur

  1 dag

       

  Specificatie van de leerdoelen

  Weten hoe een verreiker werkt en bediend moet worden. Veilig kunnen omgaan met de verreiker.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat “Veilig werken met de verreiker” is 5 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Veilig werken met de wielladerOpen or Close

  Doelgroep

  Iedere kandidaat die werkzaamheden dient uit te voeren met een wiellader

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Minimale leeftijd 18 jaar

   

  Kennis hebben van en ervaring hebben met de wiellader

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding wiellader

   

  Veilig werken met de wiellader

   

  Veilig rijden met de wiellader

   

  Dagelijkse inspectie en onderhoud

   

  Veiligheid

   

  Smeerschema’s en onderhoud

   

  Wettelijke verplichtingen

   

  Uitleg examen

       

  Omschrijving praktijkaspecten

  Het controleren of men voldoende kennis en vaardigheden heeft om veilig en handig te werken met de wiellader

       

  Maximaal aantal cursisten

  8

       

  Examen

  Theorie-examen 25 multiple-choice vragen

   

  Praktijkexamen

       

  Cursusduur

  1 of (2) dag(en) afhankelijk van het aantal deelnemers

       

  Specificatie van de leerdoelen

  Weten hoe een wiellader werkt en bediend moet worden. Veilig kunnen omgaan met de wiellader.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat “Veilig werken met de wiellader” is 5 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Veilig werken met hijsgereedschappen en hijswerktuigenOpen or Close

  Doelgroep

  Werknemers, ploegleiders en opdrachtgevers welke werkzaam zijn in bedrijven, bouwterreinen etc. en in aanraking komen- werkzaamheden dienen uit te voeren met cabine-, afstand- en vloerbediende hal- en andere niet mobiele kranen

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Geen specifieke vooropleiding nodig

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding hijsgereedschappen en hijswerktuigen

   

  veilig werken met hijsgereedschappen en hijswerktuigen

   

  Kettingen en kettingwerken

   

  Aanslaan van lasten

   

  Veilig hijsen

   

  Onderhoud en inspectie

   

  Afkeurmaatstaven

   

  Opslag, registratie en inspectie van hijsgereedschappen

   

  Hijswerktuigen

   

  Wettelijke verplichtingen

   

  Uitleg examen

       

  Omschrijving praktijkaspecten

  Het controleren of men voldoende kennis en vaardigheden heeft om veilig en handig lasten aan te slaan en te verplaatsen

       

  Maximaal aantal cursisten

  8

       

  Examen

  Theorie-examen 25 multiple-choice vragen

   

  Praktijkexamen

       

  Cursusduur

  1 dag

       

  Specificatie van de leerdoelen

  Weten hoe en met welke middelen men lasten moet aanslaan en verplaatsen. Veilig kunnen bedienen van hijswerktuigen.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat “Veilig werken met hijsgereedschappen en hijswerktuigen” is 5 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Basisveiligheid – VCAOpen or Close

  Doelgroep

  Medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-)-chemische industrie, metaal, elektro, transport, logistiek e.d.

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Geen specifieke vooropleiding nodig

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding

   

  Wetgeving

   

  Risico’s, TRA en LMRA

   

  Gevaarlijke stoffen

   

  Brand en explosie

   

  Besloten ruimte

   

  Gereedschap

   

  Struikelen en tillen

   

  Hijsen en verplaatsen

   

  Werken op hoogte

   

  Elektriciteit

   

  PBM’s

   

  Bedrijfsnoodplan en de wetgeving

   

  Uitleg examen

       

  Maximaal aantal cursisten

  10 afhankelijk van het lokaal

       

  Examen

  Theorie-examen 40 multiple-choice vragen waarvan 28 of meer goed beantwoord dienen te zijn. Het examen duurt 60 minuten.

       

  Cursusduur

  1 dag, 2 dagen, zelfstudie met deelname aan examen. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat VCA Basisveiligheid is 10 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.

 • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden – VOL VCAOpen or Close

  Doelgroep

  Operationeel leidinggevenden van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-)-chemische industrie, metaal, elektro, transport, logistiek, ZZP-ers e.d.

       

  Opleidingsniveau

  Geen opleidingsniveau vereist

       

  Eisen aan vooropleiding/ervaring

  Geen specifieke vooropleiding nodig

       

  Globale inhoud van de opleiding

  Inleiding

   

  Wetgeving

   

  Risico’s, TRA en LMRA

   

  Gevaarlijke stoffen

   

  Brand en explosie

   

  Besloten ruimte

   

  Gereedschap

   

  Struikelen en tillen

   

  Hijsen en verplaatsen

   

  Werken op hoogte

   

  Elektriciteit

   

  PBM’s

   

  Bedrijfsnoodplan en de wetgeving

   

  Arbo beleid

   

  Milieuwetgeving

   

  V&G plan

   

  Ergonomie

   

  Ongevallen: ontstaan en oplossen

   

  Leidinggeven

   

  Taak-Risico-Analyse

   

  Straling, asbest enz.

   

  Uitleg examen

       

  Maximaal aantal cursisten

  10 afhankelijk van het lokaal

       

  Examen

  Theorie-examen 70 multiple-choice vragen waarvan 49 of meer goed beantwoord dienen te zijn. Het examen duurt 105 minuten.

       

  Cursusduur

  1 Dag, 2 dagen, zelfstudie met deelname aan examen. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

       

  Certificaat

  De geldigheidsduur van het certificaat VOL VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden is 10 jaar.


  Meer inlichtingen nodig of aanmelden voor deze cursus?
  Open ons contactformulier.
De certificaten die door Hefco Opleidingen worden afgegeven zijn 5 jaar geldig. De certificaten van basisveiligheid en veiligheid voor operationeel leidinggevenden zijn 10 jaar geldig. Daarnaast kunt u ook voor de herhalingscursussen bij Hefco terecht. Van alle bovengenoemde trainingen kunnen ook de herhalingscursussen door Hefco Opleidingen worden verzorgd.

Indien gewenst kunnen wij u een vrijblijvende offerte sturen of een opleidingsplan maken voor uw bedrijf.
Ook voor advies of instructies aan uw leidinggevenden inzake de veiligheid binnen uw bedrijf staat Hefco Opleidingen tot uw beschikking.